Název družstva: Maestro klub Kolovraty A

Kategorie družstva: Pořadatel [0]

Jméno a příjmení kapitána: Mirek Sovják

Kontakt na kapitána: msovjak@gmail.com, tlf. 737219220

Datum přihlášení: 12.05.2016 11:22

Datum zaplacení startovného: 16.05.2016 06:45

Popis družstva: Maestro A a vzácní hosté

Popis družstva: Pokročilí!